• Spiral Business Services Oy on verkostoituneen liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien teollisten toimintatapojen soveltamiseen erikoistunut asiantuntijayritys.

  Olemme keskittyneet haastaviin liiketoiminnan muutoksiin, joissa nykyisten toimintamallien asteittainen parantaminen ei riitä, vaan tarvitaan uusia toimintamalleja ja liiketoimintaa tukevia rakenteita.Tällaisia muutoksia ovat

  • Tuoteliiketoiminnasta palveluliiketoimintaan siirtyminen
   • Asiakassovelluksen elinkaaren aikainen hallinta
   • Kummanuuspohjainen asiakkuuden hallinta
  • Hankintatoiminnasta verkostokumppanuuteen siirtyminen
   • Toimittajayhteistyössä
   • Tuotekehityksessä
   • Toimitusprojekteissa
   • Kompetenssijalostuksessa
  • Harmonisoidun tiedon hallinnan kehittäminen
   • Nimikepohjaisuuden luominen (tuote, palvelu, toiminta jne.) - Tuotejohtajuuden mahdollistaminen
   • Tietopohjaisuudesta käsitepohjaisuuteen siirtyminen (semantiikka)

  Spiral Business Services Oy tukee liiketoiminnan muutoksen toteuttamista tarjoamalla kohdennettua koulutusta ja sen kautta kehitystukea muutoksen mahdollistamiseksi. Toimintamallimme soveltuvat niin suurille globaaleille toimijoille kuin pk-sektorin yrityksille, jotka tavoittelevat kannattavaa kasvua.

  Tulevaisuuden liiketoiminta on verkostoissa.

Skip course categories

Course categories