7. Palveluiden verkostomainen tuotanto ja toimitus
(PAVE)

  • Verkostoitunutta palveluliiketoimintaa tukeva verkostokäsikirja, sisältäen verkosto- ja rajapintamallit kehitetyille osa-alueille

  • Palvelutuotannon ja toimituksen systematisointi ja virtaviivaistaminen

  • Palvelutoimitusten laatu