8. Osaamisen ja verkostojen johtaminen
(OSVE)

  • Osaamisrakenteet ja osaamisen jatkuvan muutoksen johtaminen

  • Organisaation toimintakulttuuri--- Osaamisen muutoksen hallinta

  • Osaamisrakenteen johtaminen ja kyvykkyyden kehittyminen muutoksen yhteydessä

  • Organisaatiokulttuurin muutoksen johtaminen ja viestintä

  • Verkottuneen palveluliiketoiminnan määrittely ja johtaminen

  • Suorituskyvyn mittaminen