10. Ratkaisuliiketoiminnan elinkaaritiedon hallinta hajautetussa palveluliiketoiminnassa
(ELHA)

  • Elinkaaritiedon muodostuminen ja hallinta elinkaaren yli

  • Elinkaaritiedon hyödyntäminen

    • Data > Informaatio > Tietämys > Palvelu

  • Palveluliiketoimintaa tukeviin tiedonhallintajärjestelmien vaatimusmääritys