6. Palvelujen tuotteistaminen
(PATU )

  • Palvelujen ulkoinen ja sisäinen kuvaus ja mallintaminen

  • Palvelujen tuotteitaminen

    • Palveluprosessien mallinnus

    • Palvelujen sopimusrakenteet

    • Palvelujen hinnoittelu

  • Palvelujen laatu