2. Liiketoiminnan muutos --- Tulevaisuuden ennakointi
(TULE)

Teollisen palveluliiketoiminnan tarjoaman lisääntyessä on oleellista ennakoida liiketoiminnan muutos ja hahmottaa tulevaisuuden liiketoimintapotentiaali. Tämä edellyttää muutoksen ymmärtämistä sekä tavoitetilan määrittämistä ja tahtotilan aikaansaamista (kuva 4). Kurssijakson aikana suoritetaan strategian linjaus ja hahmotetaan kehitystoimet kehitysportaikoksi.