1. Liiketoimintatilanteen nykytila-analyysi
(NYKY)

Asiakastahon liiketoiminnan nykytila on tärkeää hahmottaa ensin. Sen pohjalta saadaan selville toteutettavan liiketoimintamallin kokonaiskuva. Samalla tunnistetaan tulevaisuuden liiketoimintavaatimukset (kuva). Jakson yhteydessä tunnistetaan liiketoiminta-ajurit ja jalkautetaan muutoskeskustelun kautta liiketoimintavaatimuksia vastaava uusi toimintamalli ja tarvittavat liiketoimintarakenteet.

03%20Tavoitteen%20m%C3%A4%C3%A4rittely.p

Kuva 3. Tavoitteen määrittely