3. Työelämän uudistaminen --- Toimintakulttuurin muutos
(TEMU)

  • Liiketoiminnan uudistaminen--- Toimintakulttuurin muutos---Tuoteliiketoiminnasta palveluliiketoimintaan---Sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen ja teknologinen muutos

    • Asiakasvuorovaikutuksen muutos, Tarjoaman muutos, Liiketoimintamallin muutos, Liiketoimintarakenteiden muutos,Ihmisen toimintatavan muutos,Organisaatiokulttuurin ja vuorovaikutuksen muutos

  • Palveluliiketoiminnan kulttuurin muutoksen ennakointi ja toteuttaminen

    • Toimintakulttuuri, muutosprosessi---Organisaation perimä ja kestävä uudistuminen

  • Muutokseen liittyvien riskien tunnistaminen ja hallinta

  • Organisaatiokulttuurin muutoksen johtaminen

  • Liiketoiminnan muutos tuoteliiketoiminnasta palveluliiketoimintaan---Organisaatiokulttuurin ja ”mindsetin” muutos---Gap-analyysi