4. Asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan määrittäminen
(APAM)

 • Asiakasymmärryksen määrittäminen ja liiketoimintavaatimusten määrittäminen

 • Asiakassegmentointi, asiakasprofilointi ja käyttötapausten määrittäminen

 • Asiakaslähtöisyyden ja asiakasprosessin vaatimusten määrittäminen

 • Asiakasarvon muodostuminen

 • Asiakasarvon jatkuvan tuottamisen prosessi

 • Ansaintalogiikan ymmärtäminen

 • Palvelutarjoaman määrittäminen

 • Verkostoituneen asiakaskumppanuuden synnyttäminen

 • Asiakkuuden elinkaarihallinta asiakasprosessin yhteydessä

 • Asiakastyytyväisyyden aikaansaaminen ja mittaaminen

 • Palvelun jatkuvan jakamisen konkreettiset operaatiot ja prosessit